Een aantal tips voor veilig en meer spa-plezier

Spa veiligheid

 

Veiligheid is het sleutelwoord bij alle water-activiteiten, en dat geldt tevens voor uw spa. Door het aanleren van en zich houden aan een aantal eenvoudige tips kunt u zorgen voor een aangename spa-ervaring voor uw vrienden en gezin.

 

 • Zorg voor constant toezicht van een volwassene wanneer kinderen zich in of in de buurt van WATER bevinden.

 • Installeer hek, barrieres en een spa afdekking om onbewaakte toegang te voorkomen, vooral van jonge kinderen.

 • De afdekking dient altijd volledig verwijderd te worden alvorens de spa te gebruiken.

 • Controleer uw spa uitrustingen regelmatig om ervoor te zorgen dat zij in goede staat verkeren en veilig zijn.

 • Test altijd de watertemperatuur alvorens in de spa plaats te nemen. Wij raden u aan de temperatuur nooit boven de 40°C te laten komen. Men mag niet langer dan 15 minuten in water van 40°C verblijven.

 • Personen met bepaalde medische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, hoge of lage bloeddruk, en zwangere vrouwen mogen een spa niet gebruiken alvorens hun arts te raadplegen. In geval van twijfel met betrekking tot uw medische toestand en het gebruik van een spa dient voorafgaand overleg met een arts gepleegd te worden. Personen met open wonden dienen de spa niet te gebruiken alvorens volledige genezing.

 • Ga nooit in een spa wanneer u alleen bent, noch tijdens of na het gebruik van alcohol en drugs die slaperigheid kunnen veroorzaken en de bloeddruk kunnen verhogen of verlagen.

 • Doe navraag bij uw gemeente naar specifieke regels en voorschriften die gelden voor een spa, met inbegrip van de plaatselijk geldende elektriciteitsregels.

 • Sta geen onveilig of geriskeerd gedrag in en om de spa toe.

 • Neem contact op met een erkende elektricien voor de installatie van of het werken aan uw spa. Als u uw spa zelf installeert is het uw verantwoordelijkheid dat alle werkzaamheden in overeenstemming zijn met de nationale elektriciteitswetten en alle andere geldende normen en voorschriften.

 • Uw spa jets, roosters, skimmer en bodemput dienen goed te worden onderhouden en beveiligd. Spa-gebruikers dienen geen lichaamsdelen in deze openingen te doen om beknelling en verdrinking te voorkomen. Spa-gebruikers met lang haar dienen ervoor te zorgen dat hun haar niet in de buurt van dergelijke openingen kan komen.

 • Zorg dat u altijd een EHBO-doos in de buurt van uw spa heeft.

 • Onderhouds- en veiligheids-handleidingen bevatten gedetailleerde tips en aanbevelingen en dienen regelmatige gelezen, opgevolgd en toegepast te worden.

 • Wij raden alle spa-bezitters aan om veiligheids gerelateerde publicaties aan te vragen bij de vereniging van zwembad en spa professionals.

 

 

Chemische veiligheid

 

Lees altijd zorgvuldig chemische labels en instructies voor gebruik en zorg ervoor dat de aanwijzingen opgevolgd worden. Houd alle chemicaliën buiten bereik van kinderen en zorg ervoor dat de chemicaliën in overeenstemming met de instructies op het etiket opgeruimd en gebruikt worden.

© 2016 Garden Leisure Spas. Alle rechten voorbehouden.
Garden Leisure behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen te maken.